Het Kwaliteitsregister, de nieuwe indeling van zorgverleners.

Een wens van vele verschillende partijen, o.a. de overheid, zorgverzekeraars en cliënten, is dat er duidelijkheid en transparantie komt vanuit het CAM-veld zelf. Daarom heeft FLICZ het kwaliteitsregister ontwikkeld voor de complementaire zorg, als onderdeel van de integrale zorg.

Binnen het kwaliteitsregister onderscheiden we de volgende subdomeinen.

4a. Artsen
regulier en complementair opgeleid. NVAO geaccrediteerd (universitair), BIG-geregistreerd

4b. HBO-zorgverleners
regulier en complementair opgeleid. NVAO geaccrediteerd (HBO of universitair), BIG-geregistreerd

3a. Zorgverleners met Master of Bachelor
complementair en regulier opgeleid. NVAO geaccrediteerd (HBO) / ECP gecertificeerd

3b. CAM HBO zorgverleners 240 EC
Hbo-consequent (bijv. A+ therapeuten), complementair opgeleid, geen stapeling van opleidingen, accreditatie: middels een landelijk erkend opleidingsprofiel   

2. CAM HBO-niveau zorgverleners, minimaal 180 EC
niet consequent HBO, complementair opgeleid, SNRO, KTNO geaccrediteerd

1a. CAM therapeuten (nog) geen HBO-niveau,
Complementair opgeleid. Geen/nog geen HBO-niveau.
KTNO of SNRO geaccrediteerd

1b. CAM behandelaren 
Complementair opgeleid. Kiezen bewust voor niet vergoedbare registratie

De zorgverleners worden ingedeeld in de subdomeinen 1a-4b. Deze indeling wordt gebaseerd op basis van de diploma’s van de zorgverlener.

De minimale basiscriteria voor inschrijving van een zorgverlener zijn:

  • KVK registratie
  • VOG verklaring
  • Wkkgz-registratie
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Behandelmethode en -perspectief
  • Betreft medisch gezondheidskundige behandelingen
  • Competenties initiële beroepsopleiding tellen mee maar mogen niet gestapeld wordenComplementair opgeleid. Geen/nog geen HBO-niveau.
    KTNO of SNRO geaccrediteerd