Ga naar de inhoud

Federatie Leefstijl, Integrale en Complementaire zorg

FLICZ is opgericht om ervoor te zorgen dat de kwaliteiten van zorgverleners in het complementaire veld  (de CAM sector) zichtbaar zijn. Dat helpt om de grote en diverse wereld van de complementaire zorg overzichtelijk te maken voor alle belanghebbenden: cliënten, verwijzers, zorgverzekeraars en toezichthoudende organen.

Het gaat daarbij om kwaliteitsaspecten als opleidingsniveau, bij- en nascholing, maar ook om het behandelperspectief waar de zorgverlener zich op baseert en behandelwijzen die hij of zij toepast. Om dit zichtbaar en transparant te maken wordt gebruik gemaakt van het classificatiesysteem Qualitricz Online.

  • FLICZ is een federatie van CAM-beroepsorganisaties en staat open voor elke beroepsorganisatie die onderdeel wil zijn van onze missie: het met behulp van integrale en complementaire behandelingen bijdragen aan goede en gepaste zorg, waar dat voor de cliënt een toegevoegde waarde heeft.
  • FLICZ is gericht op samenwerking met andere zorgverleners. Samenwerking in de zorg is noodzakelijk, vanuit het perspectief van de cliënt of patiënt die optimale zorg behoeft. Zorgverleners in de complementaire zorg werken in veel gevallen samen met ‘reguliere’ behandelaren.
  • FLICZ wil graag dat alle zorgverleners open zijn over hun mogelijkheden en onmogelijkheden. Het is goed dat zorgverleners zich toetsbaar opstellen. Daarom juicht FLICZ het toe dat er gewerkt wordt vanuit Practice Based Evidence, en dat daardoor een steeds hogere kwaliteitsstandaard kan worden bereikt. Deze manier van werken is geïntegreerd in het classificatiesysteem Qualitricz Online.
  • FLICZ heeft een cruciale rol bij de inrichting en onderhoud van het classificatiesysteem Qualitricz Online. Zoals bij alle beroepen in de zorg worden de kwaliteitskaders bepaald door de beroepsverenigingen. Binnen FLICZ verenigen beroepsverenigingen in het CAM veld zich om de gezamenlijk gedragen classificatie van beroepen en beroepsbeoefenaren te bepalen en verder te ontwikkelen.