Federatie Leefstijl, Integrale en Complementaire zorg | voor kwaliteitsregistratie

De stichting Federatie voor Leefstijl, Integrale en Complementaire Zorg, afgekort FLICZ, is opgericht met als doel de kwaliteit en transparantie in kwaliteit van CAM professionals (Complementary and Additive Medicine) te verbeteren. 

De ambitie een sterkere en ook een meer algemeen erkende positie te realiseren voor de CAM professionals, staat bij FLICZ centraal. Juist de competentie van de CAM-professional en zijn integrale benadering van de mens, is van grote meerwaarde. Samenwerking tussen de CAM-professional en reguliere zorg leidt namelijk tot optimale zorg voor de cliënt, meer efficiëntie en kostenbesparing in de zorg. 

FLICZ meent dat een gelaagd kwaliteitsregister voor alle CAM professionals hierin een centraal instrument is. Een kwaliteitsregister dat transparantie geeft aan alle stakeholders, en niet in de laatste plaats de cliënten, of een CAM professional wel of niet een erkende opleiding veelal toegespitst op een van CAM behandelwijzen, met goed gevolg heeft afgerond. 

Omdat in de zorg en dus ook in het CAM veld continu nieuwe verbeterde methoden en inzichten ontstaan zal het register naast als start het diploma ook herregistraties bijhouden. Hiertoe zal de ingeschreven professional geaccrediteerde activiteiten moeten volgen. Het is hierom van het grootste belang dat naast de professionals ook de opleidingsinstituten maar ook onderzoeksinstituten aangehaakt zijn bij FLICZ.

De toegevoegde waarde van de CAM zorg met zijn integrale benaderingswijze op de reguliere zorg wordt met deze transparantie helder. Het register zal ook als vliegwiel fungeren naar bredere acceptatie en de toegankelijkheid naar deze zorg zal dan ook sterk verbeteren. 

Noodzaak tot een principiële heroriëntatie op ons zorgsysteem heeft de volgende argumenten: de moeilijke periode waarin wij als samenleving mondiaal terecht zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis en deels in samenhang hiermee de roep om meer accent op een integrale benadering van de mens en niet alleen op de specifieke medische klacht.