Ga naar de inhoud

Federatie Leefstijl, Integrale en Complementaire zorg

De volledige benaming van FLICZ is stichting Federatie voor Leefstijl, Integrale en Complementaire Zorg 

FLICZ heeft als doel

 • classificatie van het zorgveld
 • betere kwaliteit van zorg door optimaal gebruik van behandelwijzen
 • meer transparantie (door gebruik te maken van heldere omschrijvingen, definities en registratiemethodes)
 • betere toegankelijkheid van de zorg door inzicht en transparantie

Er zijn vier belangrijke partijen

 • zorgverleners (artsen, leefstijlcoaches, therapeuten)
 • opleiders
 • (praktijk) onderzoeksinstellingen
 • patiënten (verenigingen)

Via een federatief model zijn deze partijen aan elkaar verbonden. FLICZ heeft een stichting als rechtsvorm, maar binnen FLICZ is de inspraak van alle betrokken partijen statutair vastgelegd.

Transparantie als voorwaarde voor verantwoorde integrale zorg

Een zorgverlener met integrale zorgvisie kijkt over de beroepsgrens heen en wisselt ervaringen en bevindingen uit. Meer beschikbare behandelwijzen leiden naar optimale zorg voor de cliënt. De samenwerking tussen de verschillende zorgverleners wordt steeds belangrijker. Want samen bereik je meer voor de cliënt. Om dit mogelijk te maken moet een zorgverlener wel weten met wie hij of zij kan samenwerken aan de andere kant van die beroepsgrens. 

Transparantie in het complementaire zorgveld is daarom de basis voor de ontwikkeling van integrale zorg. Transparantie over kwaliteit, transparantie over patiëntervaringen en transparantie over het behandelperspectief van waaruit wordt gewerkt. FLICZ hanteert de volgende indeling van het CAM veld. 

Er is plaats voor iedere zorgverlener met een complementaire achtergrond: zowel voor CAM zorgverleners als voor regulier opgeleide zorg professionals met een aanvullende CAM opleiding en CAM-therapeuten (met of zonder HBO). Alle zorgverleners wordt geclassificeerd en zijn zo zichtbaar voor alle belanghebbenden.

Behandelperspectieven FLICZ

FLICZ is georganiseerd als een huis waarin alle stakeholders een plek hebben

Externe stakeholders als Vektis, beroeps- en opleidingskoepels, individuele beroeps- en patiëntenorganisaties, hebben positief gereageerd op de ontwikkeling om te komen tot een eenduidig beeld van alle zorgverleners in de integrale en complementaire zorg. 

Wat doet FLICZ niet?

FLICZ is een federatie van beroepsverenigingen, opleidingsorganisaties, patiëntverenigingen en praktijk onderzoekers om een goede classificatie tot stand te brengen voor de hele CAM sector. FLICZ is dus geen brancheorganisatie.

Voor de volgende diensten wordt derhalve nadrukkelijk verwezen naar brancheorganisaties, opleidingsorganisaties of andere dienstverleners.

 • Aanvraag btw-vrijstelling
 • Wkkgz-registratie
 • Levering beroeps- en bedrijfsverzekeringen
 • Levering bij-/nascholingen of ander onderwijs