Ga naar de inhoud

Federatie Leefstijk, Integrale en Complementaire zorg

Classificatiesysteem Qualitricz Online

Een wens van vele verschillende partijen, o.a. de overheid, zorgverzekeraars en cliënten, is dat er duidelijkheid en transparantie komt vanuit het CAM-veld zelf. Daarom heeft FLICZ het Qualitricz kwalificatiesysteem voor de complementaire zorg laten ontwikkelen. De operationele uitvoering als toelating en plaatsing van zorgprofessionals binnen het systeem is verzelfstandigd in een onafhankelijke Stichting. Het beleid en de besluitvorming over de kaders is ondergebracht bij FLICZ. Zo is er een goede Governance met een scheiding tussen de beleidsvorming door belanghebbende stakeholders en een onafhankelijke individuele beoordeling door een onafhankelijke partij.

Minimale basiscriteria

De minimale basiscriteria voor inschrijving van een zorgverlener in het Qualitricz kwalificatiesysteem zijn:

 • KVK-registratie
 • VOG-verklaring
 • Wkkgz-registratie
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Behandelmethode en -perspectief is duidelijk
 • Beroep is gericht op zorgverlening en/of behandelingen ten behoeve van de gezondheid
 • Complementaire geaccrediteerde beroepsopleiding (al dan niet in combinatie met reguliere beroepsopleidig)

Dat betekent dat beroepsorganisaties die zich bij FLICZ willen aansluiten deze eisen hanteren voor hun eigen aangesloten zorgverleners. Als dat niet zo is kan een beroepsvereniging zich niet aansluiten bij FLICZ.

Binnen het classificatiesysteem worden de volgende segmenten onderscheiden

Classificatiesysteem

Complementair

10. Vrije zorgverlener

 • Wel/niet aangesloten bij een complimentaire beroepsorganisatie
 • Minimaal KTNO geaccrediteerde vakopleiding of module
 • Kiest zelf bij- en nascholing

20. CAM zorgverlener

 • Wel/niet aangesloten bij een complementaire beroepsorganisatie
 • Complementair diploma ≥ 60 EC – < 180 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis (al of niet conform Plato eindtermen)

30. CAM HBO-niveau zorgverlener

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Complementair vakdiploma ≥  180 EC en < 240 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis conform de Plato eindtermen
 • AGB-code   

Masters, Bachelors, CAM-HBO zorgverlener

40. CAM HBO zorgverlener

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Complementair vakdiploma 240 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis conform de Plato eindtermen
 • AGB-code

50. IM Bsc-niveau zorgverlener

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Regulier bachelor
 • Complementair diploma ≥ 200 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis conform Plato eindtermen of vrijstelling via reguliere bachelor
 • AGB-code

53. IM Msc-niveau zorgverlener

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Reguliere bachelor en master
 • Complementair diploma ≥ 200 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis  conform Plato eindtermen of vrijstelling via reguliere bachelor
 • AGB-code

55. IM Bsc-niveau zorgverlener

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Reguliere bachelor in vastgestelde categorieën
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis of vrijstelling via reguliere bachelor
 • AGB-code
 • Geen BIG-beroep

57. IM Msc-niveau zorgverlener

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Reguliere master in vastgestelde categorieën of modaliteitsopleiding
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis of vrijstelling via reguliere master
 • AGB-code
 • Geen BIG-beroep

Integrale gezondheidszorg, Artsen, HBO zorgverlener

(BIG)

60. IM-zorgverlener

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Minimaal reguliere bachelor Geneeskunde
 • Basisopleiding Integrale geneeskunde ≥ 10 EC
 • Complementair diploma ≥ 60 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis vrijstelling
 • BIG-registratie
 • AGB-code

70. IM-Arts

 • Aangesloten bij een beroepsorganisatie
 • Minimaal reguliere bachelor Geneeskunde
 • Basisopleiding Integrale geneeskunde ≥ 10 EC
 • Complementair diploma ≥ 60 EC
 • Medische Basiskennis of Psychosociale Basiskennis vrijstelling
 • BIG-registratie
 • AGB-code