Hoe wordt u als zorgverlener ingedeeld?

De zorgverleners worden ingedeeld in de subdomeinen 1a-4b. Deze indeling wordt gebaseerd op basis van de diploma’s van de zorgverlener.

De minimale basiscriteria voor inschrijving van een zorgverlener zijn:

 • KVK registratie
 • VOG verklaring
 • Wkkgz-registratie
 • Beroepsaansprakelijkheids-verzekering
 • Behandelmethode en -perspectief
 • Betreft medisch gezondheidskundige behandelingen
 • Competenties initiële beroepsopleiding tellen mee maar mogen niet gestapeld worden

Wie kunnen zich aansluiten bij FLICZ?

 • Overkoepelende registers (alle huidige en toekomstige aangesloten beroepsverenigingen/zorgverleners)
 • Niet bij een koepel aangesloten Beroepsverenigingen
 • Opleiderskoepels (alle huidige en in de toekomst aangesloten opleiders)
 • Niet bij een koepel aangesloten Opleiders
 • (praktijk) Onderzoeksorganisaties op het gebied van zorg
 • Patiëntenverenigingen (via Platform-IG)

  Wat doet FLICZ niet?

 • Aanvraag btw-vrijstelling
 • Wkkgz-registratie
 • Levering beroeps- en bedrijfsverzekeringen
 • Levering bij-/nascholingen of ander onderwijs