Het bestuur

FLICZ heeft een bestuur samengesteld uit personen met ervaring en expertise om de doelstelling te realiseren. Daarnaast zal op basis van de gekozen organisatiestructuur het bestuur worden uitgebreid met deskundigen uit het beroepenveld zelf. Daarnaast is ook de cliënt/patiënt vertegenwoordigd in het bestuur. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Bestuursleden:

  • René Benneker – voorzitter
  • John Schulpen – onderzoek coördinatie
  • Soraya van Beek – bestuurlijk secretaris

Adviserende leden:

  • algemeen/acquisitie ZV: Tjeerd Lont
  • algemeen/kwaliteitsregister: Jennie Verbeek
  • cliënteninbreng: Ruth Seldenrijk (vzr Patiëntenplatform Integrale Zorg)

Gedurende de startfase van FLICZ is er een fundament gelegd om als federatie verdere stappen te zetten in het voorgenomen proces van kwaliteitsontwikkeling in de Integrale en Complementaire Zorg. De drie bestuursleden van het eerste uur (Jos Becker Hoff, Johan de Ruiter en Nico Smits) zijn terug getreden en hebben plaats gemaakt voor een nieuw bestuur, bestaande uit René Benneker en John Schulpen. Het huidige bestuur is ingetreden op 25 januari 2021. De initiatiefnemers van FLICZ (het Platform Integrale Gezondheidszorg en het NIBIG) zijn dankbaar voor alle inzet die de vertrekkende bestuurders hebben betoond en de resultaten die zijn bereikt.