Ga naar de inhoud

Visie FLICZ

Visie FLICZ

Wat is FLICZ?

De volledige benaming van FLICZ is stichting Federatie voor Leefstijl, Integrale en Complementaire Zorg | voor kwaliteitsregistratie. Binnen FLICZ wordt nauw samengewerkt met zorgverleners, opleiders, patiëntenverenigingen en organisaties voor (praktijk) onderzoek. Transparantie wordt gerealiseerd in samenspraak met de verschillende partijen.

FLICZ heeft als doel:

  • een betere kwaliteit van zorg door optimaal gebruik van behandelwijzen;
  • bevorderen van betaalbare zorg, omdat het goedkoper kan* (sneller herstel door keuze uit meer behandelwijzen, betere communicatie en gebruik van elkaars kennis en kunde, meer aanbod en daardoor lagere kosten);
  • meer transparantie (door gebruik te maken van heldere omschrijvingen, definities en registratiemethodes);
  • waardoor de zorg voor iedereen beter toegankelijk wordt.

Transparantie in het complementaire zorgveld vormt de basis voor de ontwikkeling van integrale zorg. In het kwaliteitsregister van FLICZ is plaats voor regulier opgeleide artsen en HBO-ers en CAM-therapeuten (met of zonder HBO). Iedere zorgverlener wordt geclassificeerd binnen het Kwaliteitsregister en zichtbaar voor de cliënt.

Een zorgverlener met integrale zorgvisie kijkt over de beroepsgrens heen en wisselt ervaringen en bevindingen uit. Meer, beschikbare, behandelwijzen leiden naar optimale zorg voor de cliënt. De samenwerking tussen de verschillende zorgverleners wordt steeds belangrijker. Want samen bereik je meer voor de cliënt.

Het getuigt van kracht om vanuit het veld zelf met één duidelijk plan te komen voor het verkrijgen van de noodzakelijke transparantie. Om een door de gehele sector gedragen transparantie en verantwoording tot stand te brengen, is het noodzakelijk dat betrokkenen zich op adequate wijze in een duurzame overlegstructuur organiseren.

Er zijn vier belangrijke partijen:

  • zorgverleners (artsen, leefstijlcoaches, therapeuten);
  • opleiders;
  • (praktijk)onderzoeksinstellingen;
  • patiënten(verenigingen).

Via een federatief model is het kwaliteitsregister in onderlinge samenhang transparant zichtbaar gemaakt. De federatie FLICZ heeft een stichting als rechtsvorm.

Binnen FLICZ is de inspraak vanuit zorgverleners, opleiders en onderzoek statutair geregeld. Ook is de inspraak van patiënten(verenigingen) georganiseerd via het bestuur en de bestuurscommissies.

FLICZ is georganiseerd als drie “huizen” in één. De cliënten en maatschappelijke organisaties hebben zicht op de ontwikkelingen binnenshuis. Uiteraard in samenspraak met FLICZ.

Organisaties als Vektis, een aantal beroeps- en opleidingskoepels, individuele beroeps- en patiëntenorganisaties, hebben positief gereageerd op de ontwikkeling om te komen tot een éénduidig beeld van alle zorgverleners in de integrale en complementaire zorg.